LOADING IMAGES

بالابر قاشقی

موجود نیست

برچسب ها

بالابرقاشقی بسته به نوع و اندهزه موادی که لازم هست حمل شود از آهن و یا پلاستیک ساخته می شود . گیربوکسی که استفاده می شود با توجه به اندازه و تعداد قاشق ها و همچنین وزن مخصوص موا محاسبه می شود . جنس و آلیاژ زنجیر بالابر هم خیلی مهم است که در اثر کشیدگی یا گرما و یا خورندگی مواد حالت اولیه خود را از دست ندهد .

همچنین ممکن است بپسندید...