LOADING IMAGES

وکیوم کوتر

موجود نیست

برچسب ها

وکیوم کوتر سیستم روغن زدن به روش خلاء است . در این روش می توانیم ۱۳ تا ۴۰ درصد جذب روغن داشته باشیم.

مدل های مختلفی از این ماشین وجود دارد و در مدل های مختلف  و با ظرفیت های بچ ۲۵۰kg، ۵۰۰kg، ۱۰۰۰kg ، ۱۵۰۰kg و ۲۰۰kg طراحی شده است.

ویژگی های  این دستگاه:

۱-استفاده از ولوهای خاص و کنترل پنل و سیستم PLC جهت کنترل زمان وکیوم، میزان روغن

۲-استفاده از طراحی زیبا و مقاوم بدنه که در اثر وکیوم آسیب نبینند.

۳-مجهز به سنسورهای قطع کن خلاء ، سنسورهای حرارتی و گرم کن روغن

۴-مجهز به میکرودوزینگ پمپ روغن زن