LOADING IMAGES

خطوط تولید کنسانتره

موجود نیست

برچسب ها

تهیه و تامین علوفه  و خوراک آبزیان جهت تغذیه جمعیت دامى و آبزیان کشور ، در نیم قرن اخیر همواره از مشکلات و معضلات مملکت بوده است.
تغذیه مهمترین امر در پرورش طیور و آبزیان بوده و حدود 75 تا 80 درصد هزینه تولید را شامل می شود.

مراتع مهمترین بخش از منابع تجدید شوندۀ کشور برای دام است که به دلیل کم بودن  هزینه تأمین علوفه از آنها در مقایسه با هزینه تولید علوفه از طریق کشت آبی فشار زیادی بر آن وارد می کند. و با توجه به افزیش دامپروری و مرغداریها و کم بودن ظرفیت تولیدی مراتع  این فشار  بیشتر می شود و برای جلوگیری از تخریب مراتع باید به فکر منابع غذایی غیر مرتعی باشیم.

در نتیجه با ارتقای دانش و فناوری تولید خوراک دام و آبزیان موسسات علمی و تحقیقاتی و دانشمندان علوم تغدیه ای درصد زیادی از بقایای کشاورزی را بازیافت و به صورت کنسانتره در قالب خوراک دام به چرخه تولید می کنند.

همچنین ممکن است بپسندید...