دام


Image

راه های پرورش بره پرواریدر این مقاله می خواهیم از دریچه ای علمی به موضوع بره پرواری بپردازیم. امروزه با توجه به روند افزایشی جمعیت، در کشور عزیزمان و در پی آن افزایش نیاز ...

ادامه مطلب
Image

غذای سگ و بهترین نوع آندغدغه تهیه غذای سگ برای آنان که از سگ نگهداری می کنند وجود دارد. در این مطلب قصد داریم به موضوع تغذیه سگ ها بپردازیم. برخی سگها در زندگی ما ...

ادامه مطلب
Image

بهداشت دام و دامپروریبهداشت دام و مفاهیمی در رابطه با سالن های دامپروری دغدغه بسیاری از دامپروران است. چراکه رعایت این اصول لازمه ی داشتن گله ای سالم است.

ادامه مطلب
Image

گاو هلشتاین یا فریژندامپرورانی که در حوزه ی پرورش گاوها فعالیت دارند می دانند که یکی از بهترین گاوهای شیری در جهان، گاو هلشتاین نام دارد. هلشتاین از جمله گاوهای سنگین وزن شیری می ...

ادامه مطلب