آبزیان


Image

شیوه فروش بچه ماهیاندر مقاله قبل درباره ی بچه ماهی مطالبی گفته شد که به تفضیل در ادامه این مقاله اورده شده است. بچه ماهیان طی مراحلی که در مقاله قبلی نیز ذکر ...

ادامه مطلب
Image

نکاتی درباره ماهی سرخوماهی سرخو از جمله ماهیان خوراکی و لذیذ به شمار می رود. بسیاری از افراد بر حسب ذائقه خود از این نوع ماهی بسیار استقبال می کنند.

ادامه مطلب
Image

نکاتی درباره ماهی کویماهی کوی از نسل ماهی کپور است. ویژگیهای جالب این ماهی بسیاری از افراد را به نگهداری از آن ترغیب کرده است. کوی ماهی یک ماهی زینتی به حساب می ...

ادامه مطلب
Image

بهترین گونه های ماهی شمالانواع گونه های ماهی شمال را می توان در دریای خزر یافت که برخی از آنها گونه های نادری نیز به حساب می آیند. ماهی های گرانبهایی که در دریاهای ...

ادامه مطلب
Image

ماهی اسکار و بیماری ها آنبیماری ماهی اسکار از جمله بیماری هایی است که دسته آبزیان را مورد تهدید قرار می دهد. برای آنکه با بیماری ماهی اسکار مقابله کنیم باید برخی نکات را درنظر ...

ادامه مطلب
Image

نحوه پرورش ماهی خاویاریپرورش ماهی خاویار یکی از پرسود ترین صنایع تولیدی می باشد. به همین دلیل ماهی خاویار یکی از با ارزش ترین انواع ماهیان است. هدف از پرورش این ماهی تولید ...

ادامه مطلب