آبزیان


Image

بهترین گونه های ماهی شمالانواع گونه های ماهی شمال را می توان در دریای خزر یافت که برخی از آنها گونه های نادری نیز به حساب می آیند. ماهی های گرانبهایی که در دریاهای ...

ادامه مطلب
Image

ماهی اسکار و بیماری ها آنبیماری ماهی اسکار از جمله بیماری هایی است که دسته آبزیان را مورد تهدید قرار می دهد. برای آنکه با بیماری ماهی اسکار مقابله کنیم باید برخی نکات را درنظر ...

ادامه مطلب
Image

نحوه پرورش ماهی خاویاریپرورش ماهی خاویار یکی از پرسود ترین صنایع تولیدی می باشد. به همین دلیل ماهی خاویار یکی از با ارزش ترین انواع ماهیان است. هدف از پرورش این ماهی تولید ...

ادامه مطلب